Aile Çalışmaları Programı

Neden? Çocukların ilk eğitimcisi olan aileler, çocuklarının eğitim sürecinde yeterli destek olamadıklarında zamanla ciddi problemler yaşanabilir. Bu problemlerin azaltılmasında çocuğun yalnızca okulda öğretmeni ile olan ilişkisini güçlendirmek yeterli olmayabiliyor. Çocuğun ailesiyle olan ilişkisinin güçlenmesinde, öğrenme sürecinin okul- öğretmen dışında da devam edebilmesinde aile eğitimlerinin rolü çok büyük.

Bizler de KODA olarak buradan yola çıkarak, kırsalda aile eğitimleri gerçekleştirebilmek için çalışmalara başladık. 

Nasıl? Bu program kapsamında, pandemi şartlarını ve kırsalın yaşamsal koşullarını da düşünerek Telekonferans yoluyla haftada bir gün bir saat sürecek eğitimler gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimlerde, "Çocuğun kendini değerli hissetmesinin önemi ve ailelerin bunu nasıl sağlayacağı; okulların yeniden başlamasıyla birlikte birlikte çocukların bu yeni döneme nasıl adapte olabilecekleri; ailelerin çocuklarının davranışlarını olumlu ve pozitif bir şekilde nasıl destekleyebilecekleri" üzerine konuşuyoruz .

Neyi Amaçlıyoruz? Bu program ile amacımız;

- Ebeveynlerin olumsuz tutum ve davranışlarını değiştirmek,

- Aile içi iletişimi desteklemek,

- Ailelerin kendi kaynaklarını en iyi şekilde kullanmasını sağlamak,

- Ebeveynlere çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili konularda farkındalık kazandırarak ebeveyn- çocuk ilişkisini güçlendirmek, bu ilişkiye destek olmaktır. 

Çocuğun iyi olma hali için okul öncesi dönemden başlayarak her yaşta ve gelişim evresinde aileleri tarafından sevgi ve destek görmelerini KODA olarak önemsiyoruz.