TR / EN

Elektronik Ticari İleti Kuralları ve Bilgilendirme Metni

Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (‘’KODA’’) olarak 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla işbu Elektronik Ticari İleti Kuralları ve Bilgilendirme Metni hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, paylaşmış olduğunuz ad-soyad ve e-posta bilgileriniz, izin vermeniz halinde pazarlama iletişiminde kullanmak üzere; pazarlama faaliyetleri kapsamında iletişimin yürütülmesi, pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi; hizmet, tanıtım, duyuru, etkinlik, reklam, promosyon, vb. ticari elektronik iletilerin rıza vermiş olduğunuz kanallar üzerinden gönderilmesi amaçlarıyla 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un altıncı maddesi gereğince ticari elektronik ileti onay şartına ve KVKK’nın beşinci maddesinin birinci fıkrası gereğince açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir.

Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz, elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin olarak vermiş olduğunuz onayı geri almanız durumunda açık rızanızı geri çektiğiniz kabul edilecektir.

KODA tarafından kişisel verileriniz doğrudan veya veri işleyenleri aracılığıyla kullanılacak, belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KODA’nın iş ortakları ve tedarikçileri ile paylaşılacaktır.

KVKK’nın on birinci maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanallardan iletebilirsiniz.