Uzaktan Eğitim Sürecinde Mülteci Öğrencilerin Desteklenmesi: Öğretmenler için Öneriler

Ülkemizde bulunan okul çağındaki mülteci çocuklar, kapsayıcı eğitim dahilinde Türk eğitim sisteminin bir parçasını oluşturuyor. Entegrasyon sürecinde mülteci öğrencilerin bireysel farklılıklarının ve sosyo-kültürel özelliklerinin tanınması, buna bağlı olarak bireysel ihtiyaçlarının karşılanması ve bütünsel gelişimlerinin desteklenmesi büyük bir önem taşıyor. Uzaktan eğitim sürecinde bu özelliklerin devamlılığını sağlamak da kuşkusuz öğretmenlerin önceliğini oluşturuyor.​

KODA olarak mülteci öğrencileri desteklemek üzerine aile ile iletişimin önemini ele aldığımız yazımızda, mülteci öğrencilerin okula aidiyet hissetmesinin öneminden bahsetmiştik. Uzaktan eğitim sürecinde, sene içerisinde kurulan öğretmen-öğrenci ve mümkünse akranlar arası ilişkilerin devamlılığının yolu öncelikle öğretmenlerin öğrenciler ve aileleriyle görüşmeye devam etmesi üzerinden geçiyor. Mülteci öğrencilerle çalışırken aile ile iletişimin önemini şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Mülteci öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının anlaşılması ve karşılanması için alan oluşturması

 • Öğrencilerin bireysel hazır bulunuşluk, öğrenme biçimleri ve ilgi alanlarına göre destekleyici içeriklerin paylaşılması

 • Öğrencilerin ve ailelerinin günlük rutinleri içerisine öğretmen ile iletişim için belirli bir gün/günlerde saat eklenmesi

 • Ana dilin Türkçe olmaması sebebiyle ortaya çıkabilecek sıkıntıları önlemek adına iletilen içeriklerinin formatına (yazılı, görsel, işitsel) öğrenciler ve aileleriyle karar verilmesi

Öğretmenler, öğrencileriyle uzaktan eğitim sürecinde mülteci öğrencilerinin bütünsel gelişimini ve buna bağlı olarak dil gelişimini desteklemek için birden fazla duyunun birleştiği destekleyici içerikleri paylaşabilirler. Örnek etkinliklerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 

 • Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin hissettikleri duygularını paylaşabilecekleri öyküler üretme

 • Öğrencilerin sosyokültürel benliklerinin bir uzantısı olarak sevdikleri masal, öykü ve oyunları öğretmenleri ile paylaşması

 • Okuduğunu anlama etkinliklerinde öğrencilerin sosyokültürel benliklerini dikkate alma, aynı zamanda bulundukları ülkeye ait metinleri dahil etme

  • Metin örnekleri: tekerlemeler, masallar, hikayeler vb.

 • Ev içerisindeki obje, nesneleri, renk vb. isimlendirme

 • Görsel kartlar ve/veya bilmeceler yardımıyla her gün yeni kelime öğrenme

 • Sanat etkinlikleri ile dil gelişimi destekleme

  • Çizilen resimlerdeki içerikleri (obje, nesne, renk vb.) isimlendirme

  • Şarkı söyleme ve sözlerini anlama/anlatma

 • Farklı ders etkinlikleri mümkünse çift dilli olarak öğrencilere iletme

  • Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında hazırlanan Nisan ve Mayıs etkinliklerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 • Matematik etkinliklerinde uzun problemler yerine sembolleri (ör. toplama, çıkarma) tercih etme

 • Tekrara önem verme ve aile katılımına olanak sağlayan etkinlikler paylaşma

Uzaktan eğitim sürecini verimli geçirmenin yolu, öğretmenler olarak mülteci öğrenciler  ve aileleriyle iletişimi sürdürebilmek, mülteci öğrencilerin okula aidiyet hislerini destekleyebilmek ve bireysel ihtiyaçlarına uygun içerikleri en efektif biçimde kendilerine ulaştırabilmekten geçiyor.

KODA Çözüm Masası olarak derlediğimiz örnek etkinliklerin yanı sıra, sizler de hazırladığınız içeriklerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz; cozummasasi@kodegisim.org adresine e-posta yollayabilirsiniz.