Uzaktan Eğitim Sürecinde Eğlenceli Fen Deneyleri

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerinizi evde bulabilecekleri basit malzemelerle fen deneyleri yapmaya yönlendirebilirsiniz:

Fen deneyleri yapan öğrenciler;

1- Sorgulayan bireyler olarak yetişirler.

Araştırma, gözlem ve deneyler yapma çocukların soru sorma ve merak etme duygularını harekete geçirir. Böylelikle çocuklar düşünen ve sorgulayan bireyler olurlar ve başkalarının dikte ettiği bilgileri hemen kabullenmezler ki bu da yaşamlarında daha başarılı ve güvenilir olmalarını sağlar.

2- Bilimi severler.

Basit, zararsız ve eğlenceli deneyler küçük çocuklar için sihir gibidir. Bayat yumurtanın batmayıp suda yüzdüğünü görmek onlar için şaşırtıcıdır. Merak ederler, sebebini öğrenmek için araştırma isteği duyarlar ve bilime karşı ilgi duymaya başlarlar.

3- Bilime katkıda bulunabileceklerini fark ederler.

Günlük hayatımızda kullandığımız araç gereç ve malzemelerle yapılan deneyler vasıtasıyla çocuklar bilimin esasında hayatımızın bir parçası olduğunu ve karşılarına çıkan problemlere çözüm üretebildikleri takdirde bilime katkı koyabileceklerini fark ederler. Neden sonuç ilişkisinin önemini kavrarlar ve çevrelerindeki fen ve doğa olaylarını gözlemlemeyi önemserler.

4- Akademik hayatta başarılı olurlar.

Bilim insanlarının defalarca deney yapmayı sürdürdüklerini ve pes etmediklerini öğrenirler. Sonuç elde etmek için ısrarcı olmak, kolay pes etmemek, başka yollar denemek, farklı çözümler üretmek ve fikirleri bilimsel kanıtlara dayalı olarak savunmak gerektiğini kavrarlar. Bu öğretiler onların akademik hayatta daha başarılı olmalarını sağlar.

Etkinliklerin PDF versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

Etkinliklerin Word versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.