Uzaktan Eğitim Sürecinde Mülteci Öğrencilerin Desteklenmesi: Aile ile İletişimin Önemi

Ülkemizde, yaklaşık 4 milyon mülteci bulunuyor* ve bu kişilerden 1,2 milyonunu okul çağında çocuklar (5-17 yaş) oluşturuyor.** Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle şu an 700,000 mülteci çocuk devlet okullarında eğitim görüyor*** ve buna bağlı olarak öğrenimlerini uzaktan eğitim ile evlerinden takip ediyorlar. Kapsayıcı eğitim dahilinde, Türk eğitim sistemine entegre edilen mülteci çocukların bireysel farklılıklarının ve sosyokültürel özelliklerinin tanınması, buna bağlı olarak bireysel ihtiyaçlarının karşılanması ve bütünsel gelişimlerinin desteklenmesi entegrasyon sürecinde büyük bir önem taşıyor. Kuşkusuz, uzaktan eğitim sürecinde de bu özelliklerin devamlılığını sağlamak öğretmenlerin önceliğini oluşturuyor.

İlk olarak, mülteci öğrenciler için okula aidiyet hissetmek, okula karşı olan motivasyon ve ilgilerinin artmasında ve dolayısıyla eğitimden en fazla yararı sağlamalarında etkili oluyor. Kendi ülkelerinden başka bir ülke, dil, kültür, insanlar ve eğitimin olduğu bir yere göçmüş olan mülteci çocuklar için okula aidiyet hissetmek, kabullenme ve adapte olma süreçlerinde destekleyici nitelik sağlıyor. Okula aidiyet hissetmek için mülteci çocukların öğretmenleri ve akranlarıyla olan ilişkileri, eğitimin pasif bir alıcısı değil ancak aktif bir katılımcısı olmalarına, öğrendikleri konular ve hayatları arasında bağ kurmalarına ve pekiştirmelerine yardımcı oluyor.

Bu sebeple, uzaktan eğitime geçtiğimiz süreçte sene içerisinde kurulan öğretmen-öğrenci ve mümkünse akranlar arası ilişkilerin devamlılığının sağlanması, çocukların eğitime katılımını desteklemek ve eğitimin kapsayıcılığını sağlamak için gereklidir. Bunu takiben, öğretmenlerin öğrenciler ve aileleriyle görüşmeye devam etmesi de elzem nitelik taşımaktadır. Böylece öğretmenler, aileler ve öğrencilerinin iyi olma hallerini destekleyebilir ve birlik beraberlik duygularını güçlendirebilirler. Sonucunda ise öğrenciler, fiziksel olarak okul ortamından uzakta olsalar da sosyal olarak bu bağların devam ettiğini deneyimlemiş olurlar.

Aile ile iletişimin bir diğer yararı ise mülteci öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını anlamak için alan oluşturmasıdır. Örneğin, mülteci öğrencilerin aileleri uydu ayarlamada veya EBA TV’yi kurmada yardıma ihtiyaçları olabilir. İletişim sağlandığında, bu ihtiyaçlar öğretmen tarafından bilgilendirilerek veya gerektiğinde doğru kaynaklara yönlendirilerek giderilebilir (bknz. Bir Dünya Çocuk). Ayrıca, mülteci öğrenciler için hazırlanan kaynakların, öğretmenler tarafından aileler ile paylaşılması mülteci öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor. Örneğin, öğrencilerin EBA üzerinden sınıf seviyelerine göre eğitimlerini takip etmelerinin yanı sıra Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında “Uyum için Türkçe” dersleri de EBA üzerinden müfredata uygun bir şekilde devam ediyor.**** Çoğu çift dilli olan mülteci öğrenciler için, bu süreçte Türkçe’nin desteklenmesi hem dil gelişimlerinin devam etmesi hem de diğer derslerini takip etmeleri açısından yardımcı oluyor.

Ana dilin Türkçe olmaması sebebiyle ortaya çıkabilecek sıkıntıların önüne geçmek amacıyla  öğretmenler, öğrenciler ve aileleriyle iletişimi verimli sürdürmek adına hangi iletişim formatını kullanacaklarına birlikte karar verebilirler. Örneğin, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenler alternatif yollar (ör. WhatsApp, mesaj, telefon) ile eğitim içeriklerini öğrencilerine ulaştırmaya başladı. Farklı formatlardan (yazılı, görsel, işitsel) hangisinin mülteci öğrenciye en uygun olduğunu kişilerin kendisi ile konuşmak ve süreci buna göre ilerletmek, eğitim içeriklerinin öğrencilere ulaştığından emin olmaya ve buna bağlı olarak mülteci öğrencilerin ihtiyaçlarının anlaşılmasına ve karşılanmasına yol açacaktır. Burada, öğrencilerin günlük rutinlerine öğretmenin öğrencileriyle iletişime geçmek için belli gün ve saatleri belirlemesi de eklenebilir. Böylece, eğitimin takibi hem öğretmenler hem de aileler ve öğrenciler için kolaylaşacaktır.

Ayrıca, öğretmen ve öğrenci arasındaki diyalog, öğretmenlerin bireysel hazır bulunuşluk, öğrenme biçimlerine ve ilgi alanlarına göre destekleyici içerikleri öğrencileri ile paylaşmasına da olanak sağlayacaktır. Birden fazla duyunun birleştiği destekleyici içerikler ile bütünsel gelişimi ve buna bağlı olarak dil gelişimini desteklemek için uzaktan eğitim sürecinde örnek olabilecek etkinlikleri, Çözüm Masası olarak sizler için https://www.kodegisim.org/cozum-masasi adresimizde derledik.

Sonuç olarak uzaktan eğitim süresince öğretmenler olarak mülteci öğrenciler ve aileler ile ilişkilerin devamlılığını sağlamak, okula aidiyeti uzaktan da olsa öğrencilerle paylaşmak, mülteci öğrencilerin ihtiyaçlarını anlamak ve destekleyici içerikler iletmek büyük önem taşıyor.

Kaynakça:

*UNHCR. (2020). Turkey Fact Sheet. Erişim adresi: https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/03/UNHCR-Turkey-short-Fact-Sheet-February2020f.pdf

**UNHCR. (2020). Syrian Regional Refugee Response Turkey. Erişim adresi: https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/113

***UNICEF. (2020).  UNICEF Turkey Humanitarian Situation Report No. 36. Erişim adresi: https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Turkey_Humanitarian_Situation_Report_End_of_Year_2019.pdf

****PIKTES. (2020). PIKTES, “UYUM İÇİN TÜRKÇE” İLE UZAKTAN EĞİTİME BAŞLIYOR. Erişim adresi: https://piktes.gov.tr/Haberler/Details/267