İnternet Bağlantısının Olmadığı veya Kısıtlı Olduğu Durumlar için Öğretmenlere Çözüm Önerileri