Öğretmenlere dair yaptığımız çalışmaların etkisi yüksek lisans bitirme ödevinde araştırıldı!

“Aslında genelde kırsal bölgelere dezavantajlı bölge deniliyor. KODA kırsal bölgenin de bir avantaj olduğunu bize gösterdi.” – Araştırmada yer alan Mustafa Öğretmen

Bursa’da sınıf öğretmenliği yapan Yasemin Coşar Özgür, Hacettepe Üniversitesinde tamamladığı sınıf öğretmenliği yüksek lisans bitirme ödevi için öğretmen programlarımızın katılımcılarıyla görüşmeler yaptı. “KODA’nın köydeki eğitim süreçlerine ve köy öğretmenlerine yönelik faaliyetleri köydeki eğitim sürecini ve köyde öğretmenliği ne şekilde etkilemiştir?” araştırma sorusundan yola çıkan Yasemin Coşar Özgür, “Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; KODA’nın öğretmenler ve öğrenciler üzerinde etkili olduğu, eğitimi desteklediği görülmektedir. KODA’nın faaliyet ve çalışmalarına katılan öğretmenler eğitim açısından KODA’nın önemli ve etkili olduğunu düşünmektedir. Bu da bize; eğitim alanında aktif ve etkin çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının eğitimin kalitesini arttırıp öğretmenler üzerinde olumlu katkılarda bulunduğunu ispatlamaktadır.” sonucuna ulaştı.

Yasemin Coşar Özgür’e yaptığı kıymetli araştırma için teşekkür ederiz!