Değerlerimiz

Bütünsellik
KODA, insanı doğanın bir parçası ve sosyal, duygusal, fiziksel, bilişsel ve ruhsal yönleriyle bir bütün olarak görür.
Kapsayıcılık
KODA, çeşitliliği ve beraberinde gelen farklılıkları kabul eder. Faaliyetlerinin herkesin katılımına alan açması için emek verir.
Tarafsızlık
KODA, kimseden taraf değildir. KODA tarafsızlık ilkesini benimseyerek ortaklıklar kurmayı hedefler. Etrafında bir araya geldiği kişiler, kurumlar, dernekler vb. oluşumların kimliklerinde ve dernekteki faaliyetlerinde şeffaftır.
Adalet
KODA, tüm bireylerin içinde bulundukları koşullara uygun olarak, ihtiyaç duydukları kaynaklara erişimlerinde tarafsızlığı gözetir.
Sürdürülebilirlik
KODA, değişimlere ve yeniliklere açık, esnek ve süreç odaklı olmaya özen gösterir. Bulunduğu alanın koşullarına uygun ve sürdürülebilir etkiyi hedefleyerek faalyetlerinin model niteliği taşımasını önceliklendirir.
Dayanışma
KODA için erişilebilir ve verimli bir dayanışma ağının gerekleri açık iletişim ve gönüllülüktür.