Hakkımızda

Biz Kimiz?

Köylerde eğitimin kalitesini artırmak için bir araya gelmiş öğretmenler ve gönüllüler topluluğuyuz. Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) fikri, çoğu zaman yoksunluklarıyla gündeme gelen köy okullarının, aslında hayalimizdeki eğitim için büyük fırsatlar sunabileceği inancıyla ortaya çıktı. İlk saha çalışmalarına 2015 yılında başladığımız KODA'da, 2016 yılının Aralık ayında dernek olduk. Türkiye’nin dört bir yanındaki köylerde çalışan idealist öğretmenler, eşit eğitimin gücüne inanan eğitmenler, değişime inancı tam eğitim gönüllüleri olarak bir araya geldik. Yola çıktık, bu yolun adını da KODA koyduk.

Neden Varız?

Köylerde, çocuktan başlayarak tüm topluluğa yayılacak ve kırsal kalkınmayı destekleyecek yenilikçi bir eğitim anlayışını hayata geçirmek için.

Neler Yapıyoruz?

1- Eği̇ti̇m İçerikleri ve Araçları:

- Yerel koşullara uygun, gelişimsel ihtiyaçlara cevap veren eği̇ti̇m içerikleri ve araçlar üretiyoruz.

- Birleştirilmiş sınıflı köy okulları için, uygulama esaslı içerikler geliştiriyoruz.

- Köy okullarında eğitime dair örnek uygulamaları ve uzman görüşlerini dokümante ederek öğretmenlerle paylaşıyoruz.

2- Güçlü Köy Öğretmenleri:

- Köy öğretmenlerinin ihtiyaçlarına yönelik öğretmen eğitimleri düzenliyoruz.

- Yeni atanan köy öğretmenlerine oryantasyon eğitimleri uyguluyoruz.

- Yakın köylerde görev yapan öğretmenlerin düzenli olarak bir araya gelmelerini ve birbirlerine destek olmalarını sağlıyoruz.

- Eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarını, köy okullarındaki öğretmenlik süreçlerine hazırlıyoruz.

3- Aileler:

- Kırsal bölgelerde yaşayan ailelerin çocuklarının eği̇ti̇m yolculuklarında sorumluluk almalarını destekleyen eği̇ti̇m programları düzenliyoruz.

4- Gönüllü Toplulukları:

- Çocuklara ve ailelere doğrudan erişebilecek gönüllülere ulaşıp onları donanımlı kılıyor; KODA’nın eğitim anlayışını, ürettiği içerik ve araçları gönüllüler aracılığıyla yaygınlaştırıyoruz.

- Her yıl köy halkı, çocuklar, KODA öğretmenleri ve gönüllüler ile birlikte bir köy şenliği düzenliyoruz.

5- Savunuculuk:

- KODA’nın eğitim anlayışını yaygınlaştırmaya ve kırsalda eğitime dair halihazırdaki bakış açısını dönüştürmeye yönelik iletişim faaliyetleri yürütüyor; farklı aktörlerle buluşmalar gerçekleştiriyoruz.

Hedeflerimiz

KODA Saha Araştırma Raporu “Öğretmen Gözünden Köy Okulları ve Köy Öğrencileri”

KODA olarak yolculuğumuza 2015 yılında köy öğretmenleri ile yaptığımız görüşmeler, anketler ve çalışmalar ile başladık. İlk saha araştırmalarımız sonucunda aşağıdaki başlıktan ulaşabileceğiniz KODA Saha Araştırma Raporu “Öğretmen Gözünden Köy Okulları ve Köy Öğrencileri” raporunu hazırladık. Yaptığımız saha araştırmaları verilerini kapsayan bu rapor; yürüttüğümüz çalışmaların somut ihtiyaçlara yanıt olabilmesi arzusundan doğmuştur. KODA bu araştırma sonucunda çalışmalarındaki önceliğini öğretmenlere ve onların hem kişisel hem de mesleki olarak güçlendirilmelerine vermiştir.. Raporun, öğretmenlerin gözünden köy okullarının durumuna dair fikir edinmek isteyen herkes için katkı olmasını dileriz.

Öğretmen Gözünden Köy Okulları ve Köy Öğrencileri: Avantajlar, Problemler ve Çözüm Önerileri