Köy Okulları Değişim Ağı

Köylerdeki çocukların daha iyi bir eğitim alabilmesi için 2016’dan bu yana çalışan bir derneğiz. Öğretmenlere, öğretmen adaylarına ve ebeveynlere yönelik eği̇ti̇m faaliyetleri yürütüyor, kırsalda eği̇ti̇m meselesine dair araştırma ve savunu çalışmaları yapıyor ve yerel koşullara uygun eğitim içerikleri geliştiriyoruz.

Tüm çocukların geleceğe hazır olabilmeleri, kendilerini keşfedip gerçekleştirebilmeleri ancak iyi bir eği̇ti̇m ile mümkün.

2015 yılında başladığımız saha ziyaretlerimizin çıktılarını net olarak görebilmek için 2016 yılında farklı bölgeden öğretmenlerin köydeki durumlarını tespit etmek istedik ve bu öğretmenlerle bir anket çalışması yaptık. Yaptığımız bu çalışmayla, köy okullarındaki eğitime dair bir çerçeve elde etmiş olduk. Bu çalışmanın ardından, aileler ve çocukların da dahil olduğu mülakatlar ve saha ziyaretleri yaptık. Tüm bu çalışma ve araştırmaların yer aldığı “Öğretmen Gözünden Köy Okulları ve Köy Öğrencileri: Avantajlar, Problemler, Çözüm Önerileri” raporumuzu yayınladık. 

Hazırladığımız rapor ve yaptığımız araştırmaların sonucu bizlere şunları gösteriyordu:

  • Köyde eğitim için yeni bir vizyona ihtiyaç var.

  • Köy öğretmenleri kendilerini yalnız hissediyor.

  • Köy öğretmenleri, köy okullarında çalışmak için yeterli donanıma sahip olamadıklarını düşünüyor.

Tüm bu verilerin yanında bu araştırma köylerde; “Okulların doğayla iç içe olması”, “Sınıf mevcudunun az olması” ve “Okul, aile, köy arasındaki yakınlık,” gibi önemli fırsatların da olduğunu bizlere gösterdi. Böylece KODA fikrinin de ortaya çıkmasını sağladı. 

Köy Okulları Değişim Ağı Derneği olarak 2016 yılında resmi statümüzü aldık. Şubat 2017 yılında ilk saha faaliyetlerimizi yürütmeye başladık ve Ekim 2017’de ilk fonumuzu aldık. Kuruluşumuzun birinci yılına girdiğimiz Aralık 2017 yılında İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri’nde bir ödül kazandık. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız sürerken 2018 yılında “Köy Öğretmenleri Projesi”ni başlattık ve Temmuz 2019’da Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü’yle iş birliği çalışmalarımızı başlattık. Aynı yılın Kasım ayında Ashoka Fellowship ağına dahil olduk. Milli Eğitim Bakanlığı ile yakın temaslarımız Aralık 2019’da iş birliği protokülüne dönüştü. Mart 2020’de yaşanan COVID-19 pandemisiyle Çözüm Masası içeriğini yaygınlaştırmaya çalıştık. 2021 yılında ise Bursa Orhaneli’nde Kırsalda Eğitim ve Ar-Ge Merkezi’ni hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza başladık bir yandan da köylerdeki ailelerin çocuklarının eğitimlerinde daha fazla sorumluluk alabilmeleri için anne-baba eğitimlerimize başladık.

Kırsalda Eğitim Neden Önemli?

İster köy veya kırsal mahallede yaşasın ister şehirde yaşasın her çocuğun nitelikli bir eği̇ti̇m alabilmesini sağlamak geleceğimiz için çok önemli bir yatırım.

2010 yılında Dünya Bankası tarafından yapılan araştırmada, Türkiye’de eğitimdeki fırsat eşitsizliğinin gelir farkından sonra en büyük belirleyicisinin çocukların kır ya da kentte okuması olarak belirlenmiş. Bu araştırmanın sonuçları bize gösteriyor ki:

  • Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için: Her çocuğun nitelikli eğitim alma hakkını korumak; kır ve kent arasındaki bu eşitsizliklerin giderilmesi gerekli. 

  • Kırsal kalkınma için: Köylülere yapılan nakdi yardımlar ya da daha verimli tarım yapma eğitimleri kırsal kalkınmaya bir yere kadar destek olabilir. Gerçek değişim, köylülerin kendi koşullarını kendileri yorumlayıp kendilerine yeni alternatifler geliştirebildiklerinde, harekete geçebildiklerinde, şehirle ve diğer köylerle iş birliği içinde çalışabildiklerinde gerçekleşecek. 

  • Sürdürülebilir kalkınma için:  Kırdan kente göç, bir anlamda kırsaldaki sorunların katlanarak ve başkalaşarak kentlerin sorunlarına (Hava kirliliği, trafik, işsizlik, doğa yoksunluğu ve doğanın tahribatı, gürültü, sağlıklı gıdaya erişimin zorluğu, eğitim, sağlık vb.) dönüşmesi demek. Bu sebeple kırsal kalkınma ve dolayısıyla da kırsalda eğitim, kırsalın olduğu kadar kentin de meselesi. Kırsalda eğitimin niteliğinin artırılması kırın da kentin de sürdürülebilir biçimde kalkınabilmesi ve herkese insanca yaşam olanakları sağlanabilmesi için çok önemli.

Kurucumuz Mine Ekinci Hakkında

Derneğimizin kurucusu Mine Ekinci’nin hayatını Marmara Depremi değiştirdi. Depremden sonra babaannesinin köyüne yerleşen Mine Ekinci, önce Robert Kolej’i ardından da Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandı. Lise yıllarından itibaren gönüllülük çalışmalarında yer alan Mine Ekinci İstanbul’daki iyi okulları ve hafta sonları ailesinin yanına gittiğinde kırsal bölgelerdeki okulları aynı anda gözlemledi. Eğitimde fırsat eşitsizliği onu derinden etkiledi ve Harvard Üniversitesi’nde eğitim politikaları üzerine yüksek lisans yaptı. Türkiye’ye döner dönmez de köy okullarını gezip, köyde eğitime dair sorunları, çözümleri ve fırsatları ortaya koyan ilk çalışmalarına başladı. 2016 yılında derneğimizi kuran Mine Ekinci Ocak 2024 itibarıyla derneğimizden ayrılarak Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak çalışmaya başladı. Burada köyde daha iyi eği̇ti̇m için daha fazla etki yaratmak üzere dört koldan çalışmaya devam ediyor.