Afet Sonrası Kırsalda Eğitime Destek Projesi

6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri sonrası eğitimin sekteye uğradığı 60 köy ilkokulunda ulaşılacak 1050 öğrencinin evde ve okulda aldıkları eğitim niteliğinin iyileştirilmesi; sosyal ve duygusal yönlerden bütünsel biçimde desteklenmesi amacıyla:

 • Proje kapsamındaki köylerde çalışan, mesleklerinin ilk 3 yılında olan köy öğretmenlerinin, köy ve kırsal mahallelerde öğretmenlik deneyimi olan mentor öğretmenlerimizden mentorluk almalarını amaçlıyoruz
 • Proje katılımcısı öğretmenlerin, velilerine teorik ve uygulama içeren eğitimler verebilir hale gelmelerini hedefliyoruz. 
 • Öğretmenlerin, çocukların sosyal ve duygusal öğrenme becerilerine dair farkındalık kazanmalarını, sosyal ve duygusal öğrenme becerilerine uygun iyi örnek uygulamalarını öğrenmeleri ve bu uygulamaları pratiklerine dahil etmelerini amaçlıyoruz. 
 • Ailelerin iyi olma halini desteklemeyi, aile içi iletişimi ve okul–aile etkileşimini güçlendirmeyi, ebeveynleri çocuk gelişimine ilişkin bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.
 • Çocukların, sosyal beceriler ile duygularını anlama ve yönetme becerilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz. Bu kapsamda, sosyal duygusal öğrenme teorik ve uygulama eğitimini tamamlayan öğretmenler kendi sınıflarında öğrencilerinin sosyal duygusal öğrenme becerilerini geliştirmek üzere yapılandırılmış bir eğitim programını uygulayacaklar. 

Mentorluk Faaliyetleri

 • Proje katılımcısı öğretmenler, çevrimiçi olarak birebir mentorluk buluşmaları gerçekleştirecek. Buluşmalar her mentor ve mentinin kendi belirledikleri gün ve saatte, çevrim içi görüşmelerle ve düzenli aralıklarla sağlanıyor olacak.  Mentor öğretmenler, süreç boyunca KODA’nın eğitmenleri tarafından çevrim içi destek buluşmaları ve süpervizyonlar ile desteklenecek. 
 • Mentorlar, dönemde bir defa kendi menti öğretmenlerini bulundukları şehirde ziyaret edecek. Bu sayede, mentor ve mentiler çevrimiçi platformun yanı sıra yüz yüze de görüşerek hem mentorluk sürecine hem de programa dair bağlılıklarını güçlendirecek. 

Öğretmenlere Yönelik Sosyal ve Duygusal Öğrenme (SDÖ) ve Etkili Okul-Aile İlişkisi Kurma Eğitimleri

 • Mentor öğretmenlerle 5 günlük bir yaz kampı yapılacak ve bu kampta afet sonrası dönemin etkileriyle başa çıkabilmeyi güçlendirmek adına SDÖ ve etkili okul-aile ilişkisi eğitimleri verilecek.
 • Menti öğretmenlerle 6 günlük bir yaz kampı düzenlenecek ve bu kampta deprem bölgeleri ve çevrelerinde nitelikli eğitime dair temel içerikler, SDÖ eğitimi ve etkili okul-aile ilişkisi  eğitimleri verilecek. 
 • Mentorlar için (4 gün) ve mentiler için (3 gün) uygulama eğitimi içeren kış kampı düzenlenecek. Öğretmenler, kış kampında hem SDÖ hem de etkili okul-aile ilişkisi eğitimleri alacaklar. 
 • Mentor öğretmenler, yıl boyunca 4 tane SDÖ konulu, 4 tane de etkili okul-aile ilişkisi konulu çevrimiçi destek eğitimleri alacak. 
 • Menti öğretmenlere yönelik, uzmanlar eşliğinde sorularının yanıtlandığı 4 çevrimiçi destek buluşması gerçekleşecek. Bu buluşmaların başlıkları, mentilerin mesleki ya da kişisel gelişimlerinde ihtiyaç duydukları alanlara göre belirlenecek. 

Aile Eğitimleri

 • Deprem bölgesindeki 70 köyde ve mentor öğretmenlerimizin velileri olan aileler, öğretmenlerimizin uygulayacağı aile eğitimine katılacaklar.

Çocuklarla Sosyal Duygusal Öğrenme Eğitimleri

 • Deprem bölgesindeki 70 köyde ve mentor öğretmenlerimizin sınıflarında bulunan çocuklar, öğretmenlerimiz tarafından uygulanacak 28 modüllük SDÖ eğitimine katılacak.