Yetişkinler İçin

KODA’nın Sosyal Etki Yolculuğu

Afet Sonrası Kırsalda Eğitim Çalıştayı Raporu

Afet Sonrası Kırsalda Eğitime Destek Çalıştayı Politika Önerileri Notu

Köyde Eğitimde Nerede Kalmıştık? Projesi İzleme ve Değerlendirme Raporu

Deprem Sonrası Nüfus Hareketliliğinin Kırsalda Eğitim Üzerindeki Etkileri

Özel Gereksinimli Öğrencilerle Çalışma Rehberi

KODA Çocuk Güvenliği Politika Belgesi

“6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri: Köylerde Durum Ne?” Bilgi Notu 2

“6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri: Köylerde Durum Ne?” Bilgi Notu

Afet Sonrası Aile ve Çocukları Destekleme Ön Dokümanı

Öğretmen Gözünden Köy Okulları ve Köy Öğrencileri

Çocuk Atölyeleri El Rehberi

Köy Öğretmeninin Başucu Kitabı

Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okulları için Etkinlik Kitabı

Kırsalda Eğitim Konferansı Sonuç Raporu

Okula Dönüş Kitapçığı

Okula Dönüş Kitapçığı – Etkinlikler

Covid-19 Çözüm Masası Öğretmenler Çalıştayı Raporu

Covid-19 Info Sharing Network Project Final Report-English

Covid-19 Bilgi ve İletişim Ağı Proje Final Raporu-Türkçe

Pandemide Köylerin ve Köy Okullarının Durumu

Kırsalda Aile Çalışmaları Pilot Çalışma Raporu