Araştırma ve Savunu Çalışmalarımız

2016 yılından bugüne sahada yürütülen faaliyetlerde elde ettiğimiz tecrübenin ve bu faaliyetlerin etkisinin veri temelli bir şekilde yaygınlaştırılması için 2022-2023 döneminde araştırma ve savunu faaliyetlerine başladık. 

  • Afet sonrası yeniden inşa ve iyileşme çalışmalarında il ve ilçe merkezlerine kayan odağı, köylere de çekebilmek amacıyla bilgi notları yayınladık.  İlk bilgi notumuz, depremin ilk haftası Hatay’da gerçekleştirdiğimiz saha ziyaretimiz ve telefon yoluyla ulaştığımız 514 paydaşımızdan aldığımız bilgileri derledik. İkinci bilgi notumuzda ise KODA ekibi olarak depremden etkilenen dört ile 4’er kişilik gruplar halinde (Adıyaman, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş) eşzamanlı ziyaretlerde edindiğimiz bilgileri kamuoyu ile paylaştık. Her iki yayınımız da geniş ilgi gördü ve her birinin görüntülenme sayısı 3 milyon civarında oldu. Bilgi notlarımızın gördüğü yoğun ilgi de bize özellikle köylere ve köylerdeki eğitime dair kamuoyunda bir bilgi eksikliği olduğunu gösterdi.
  • T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlğı’nın düzenlediği 12. Kalkınma Planı’nın hazırlanması için kurulan Özel İhtisas Komisyonlarından (ÖİK) ikisine, Eğitimde Kalitenin Arttırılması ÖİK ve Kırsal Kalkınma ÖİK, katılarak sahada edindiğimiz tecrübeyi üst düzey bir politika belgesine aktardık.
  • 6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli depremlerin ardından Hayata Destek Derneği’nin desteği ve Habitus Araştırma firmasından 4 antropolog arkadaşımızın katkısı ile afet sonrası göç hareketlerinin kırsal eğitime etkisini araştırmak üzere Hatay ve Adıyaman’da Ağustos ayında köy ziyaretlerinde bulunduk. Bu ziyaretlerden elde ettiğimiz bulguları da Ekim 2023’te yayınlayacağız.  
  • Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Özyeğin Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve BAYETAV iş birliği ile; 6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli depremlerin ardından afetten etkilenen 4500 civarı köyün en az 2000’ine giderek köydeki eğitim ve gelir kaynaklarına dair durum tespiti yapmak üzere başvurduğumuz projemiz TÜBİTAK 1001 BİNBİRÇABA deprem özel fonu kapsamında desteklendi! 
  • Sivil Düşün Gayret Özel desteği kapsamında, kırsal eğitim ekosisteminde birbiri ile yolları çok kesişmeyen önemli özneleri (kamu kurumları, yerel yönetimler, STK’lar, köy öğretmenleri, muhtarlar, akademi, medya vb.) bir araya getirerek afet sonrası kırsal eğitimdeki sorunların giderilmesine dair politika önerileri geliştireceğimiz bir çalıştay düzenleyeceğiz!