Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Köy Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Programı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Sabancı Vakfı ile imzaladığımız protokol kapsamında geliştirdiğimiz programda, köy öğretmenlerinin mesleki ve kişisel yönden desteklenmesi amaçlanıyor.

Nasıl? 

Birleştirilmiş sınıflı köy okullarında görev yapan öğretmenler; okullarında genelde çok az sayıda meslektaşıyla birlikte çalışıyor ki bazen tek öğretmen oluyor ve mesleklerinin ilk yıllarında birleştirilmiş sınıfla tanışıyorlar. Bu öğretmenlerin tamamına ulaşmak için kapsamlı bir eğitim planı, uzmanlar ve deneyimli öğretmenlerle hazırlanmış kaynak kitaplar ve tüm bunların yaygınlaşıp gelişebileceği güçlü bir işbirliği gerekiyor.

Neler Yapıyoruz?

Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Köy Öğretmenlerinin Mesleki Kapasitelerini Geliştirme Eğitici Eğitimi Kursu: Kurs, temel seviye ve ileri seviye olmak üzere iki düzeyden oluşuyor. Kursa katılan öğretmenlerin şuan birleştirilmiş sınıf okutan bir köy öğretmeni olması veya geçmiş senelerde birleştirilmiş sınıf deneyimi olan öğretmenler olması bekleniyor. Temel seviye ve ileri seviye kurslarını başarıyla tamamlayan öğretmenler, program dahilinde eğitmen oluyorlar ve kendi bölgelerinde görev yapan köy öğretmenlerine 5 günlük kurs vermeye hazır hale geliyorlar.

Temel seviye ve ileri seviye kurslarında Birleştirilmiş Sınıflarda Sınıf Yönetimi ve Planlama, Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Birleştirilmiş Sınıflarda Sanatsal Beceriler, Birleştirilmiş Sınıflarda Öğrenme, Birleştirilmiş Sınıflarda Kapsayıcı Eğitim, Birleştirilmiş Sınıflarda Ölçme ve Değerlendirme, Doğada Öğrenme, Okul, Aile ve Köy İlişkileri, Kırsal Kalkınma, Yaratıcı Drama, Hikaye Anlatıcılığı, Görsel Sanatlar ve Müzik, Hazırlık Eğitimi, Yetişkin Eğitimi konularında toplamda 2 haftalık eğitimler veriliyor. Eğitimlere ek olarak öğretmenlerle çeşitli sosyal aktiviteler de gerçekleştiriliyor.

İçerik Geliştirme: Öğretmenler, akademisyenler, uzmanlar ve gönüllüler ile düzenlediğimiz çalıştaylar sayesinde hazırladığımız Köy Öğretmeninin Başucu Kitabı ve Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okulları için Etkinlik Kitabı içeriklerimiz sayesinde, Türkiye’nin her yerindeki köy öğretmenlerine ulaşıyoruz.

Çevrim İçi Kurs: Eğitici Eğitimi Kursu içeriklerinden bazıları seçilerek oluşturulmuştur. Çevrim İçi Kurs sayesinde yerellerinde eğitimler verecek eğitici öğretmenleri yüz yüze eğitimden sonra da desteklemeyi, bununla birlikte yüz yüze eğitime katılamayan birleştirilmiş sınıflarda görev yapan köy öğretmenlerine ulaşmanın önünü açmayı hedefliyoruz. Kurs, Milli Eğitim Bakanlığının EBA (Eğitim Bilişim Ağı) sistemi üzerinden Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Köy Öğretmenlerinin Uzaktan Mesleki Gelişim Kursu adı ile açılıyor ve öğretmenlerle buluşuyor.