Covid-19 Bilgi ve İletişim Ağı

Neden? 

Dünya genelinde etkisini gösteren Covid-19 pandemisi ile birlikte, Türkiye’de birçok alanda değişimler yaşandı. Eğitim alanı da pandemiden yoğun şekilde etkilenen alanlardan biri oldu. Eğitim alanında yaşanan değişimlerle birlikte biz de KODA olarak, faaliyetlerimizi hızlı bir biçimde uzaktan çalışma yöntemlerine uyarladık. Çevrim içi ortama taşıdığımız saha faaliyetlerimizin yanında, aynı zamanda uzaktan eğitim sürecinde kırsalda yaşanan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözümler geliştirmek amacıyla KODA Çözüm Masası’nı kurduk. Çözüm Masası’nda yaptığımız çalışmalar ile Türkiye’nin kırsal bölgelerinden 400 öğretmene ve 8.000’den fazla öğrenciye ulaştık.

Pandeminin ilk günlerinden itibaren başlayan Çözüm Masası deneyimi bize, öğretmenler kadar köydeki diğer paydaşların da önemini yeniden gösterdi. Kırsal bölgelerde yaşayanlarla doğrudan kurulan tüm bağlantıların, pandemi sürecinde başta çocuklar olmak üzere tüm toplumu korumak için gerekli olduğunu yine bu süreçte daha iyi anladık.

Türkiye genelindeki ilkokul öğrencilerinin yaklaşık yüzde 30’unun uzaktan eğitim sürecinde çeşitli zorluklar yaşadığını ve önemli bir kısmının uzaktan eğitim imkanlarına erişemediğini biliyoruz.

Nasıl? 

Covid-19 Bilgi ve İletişim Ağı Projesi’nde yapacağımız ana faaliyetimiz, kırsalda yaşayan 3000 mahalle ve köy muhtarına tek tek telefon görüşmeleri ve davetiyeler yoluyla ulaşmak olacak.

Neler yapıyoruz?

  • Köylerdeki muhtarlar ve aileler başta olmak üzere tüm paydaşları eği̇ti̇m, halk sağlığı ve kırsal kalkınma meselelerinde işin içine katan bir ağ kuruyoruz.
  • Bu ağ sayesinde başta eği̇ti̇m olmak üzere pandemiyle bağlantılı tüm konularda doğrudan yerel kaynak ve paydaşlar ile ihtiyaç tespitleri yapıyoruz.
  • Edindiğimiz bilgiler ve tespit ettiğimiz ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımızı planlıyoruz.
  • Kırsal bölgelerdeki yetişkinlere COVID-19, uzaktan eği̇ti̇m ve bu süreçte çocukların gelişimlerini desteklemeye dair neler yapılabileceğine yönelik bilgilendirici içerikler ulaştırıyoruz. (Tüm içeriklerimizi deneyimli köy öğretmenleri, gönüllü eğitmenlerimiz ve benzer alanlarda çalışan kurumlar ile birlikte üretiyoruz.)
  • Kırsal bölgelerdeki çocukların salgın ve alınması gereken önlemler hakkında doğru bilgiye ulaşmalarını sağlıyoruz.
  • Okula dönüş ve uzaktan eğitime devam edilmesi gibi senaryolara uygun şekilde her çocuğun nitelikli eği̇ti̇m hakkına erişebilmesini sağlamak için hem çocukları hem de yetişkinleri destekliyoruz.
  • Yerel ve merkez arasında köprü kurarak kırsalda eğitimin paydaşları arasındaki etkileşimi güçlendiriyoruz.
  • Kırsal bölgelerde pandemi ve doğal afet gibi durumlarda aksiyon almaya yönelik dayanıklı bir ağ yapısı oluşturmayı hedefliyoruz.
  • Bu ağ sayesinde KODA’nın eği̇ti̇m anlayışını, ürettiği içerikleri ve faaliyetleri yerelde kökleştirerek yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.

Destekçimiz

Projemiz, Kahane Vakfı tarafından desteklenmektedir.