Kırsalda Aile Çalışmaları

Neden? Çocukların ilk eğitimcisi olan aileler, çocuklarının eğitim sürecinde yeterli destek olamadıklarında ilerleyen zamanlarda ciddi problemler yaşanabilir. Bu problemlerin azaltılmasında çocuğun yalnızca okulda öğretmeni ile olan ilişkisini güçlendirmek yeterli olmayabiliyor. Çocuğun ailesiyle olan ilişkisinin güçlenmesinde ve öğrenme sürecinin okul- öğretmen dışında da devam edebilmesinde aile eğitimlerinin rolü çok büyük. KODA olarak yukarıda bahsedilen ihtiyaçların giderilmesine yönelik sorumluluğumuzu, kırsal bölgelerdeki ailelerin çocuklarının eğitimlerinde sorumluluk almalarını sağlayacak eğitimler düzenlemek ve bu eğitimleri verecek eğiticileri yetiştirmek olarak görüyoruz.

Nasıl? Kırsalda Aile Çalışmaları programı, pandemi döneminde doğan bir program olduğu için pandemi şartlarını ve kırsalın yaşamsal koşullarını da düşünerek ilk olarak Telekonferans yoluyla eğitimlere başladık. Haftada bir gün bir saat süren eğitimlerle desteklemeye başladığımız aileleri, yine telekonferans yoluyla derinleşme eğitimlerine de dahil edebiliyoruz. 

Pandemi tedbirlerinin azalmasıyla birlikte, Bursa Orhaneli’de yüz yüze aile eğitimlerimize de başladık. 2021-2022 eğitim dönemi boyunca da yetiştirdiğimiz eğitmenlerle birlikte Bursa ve Hatay’da yüz yüze aile eğitimlerimize devam edeceğiz. 

Aile eğitimlerimizde, çocuğun kendini değerli hissetmesinin önemi ve ailelerin bunu nasıl sağlayacağı; okulların yeniden başlamasıyla birlikte birlikte çocukların bu yeni döneme nasıl adapte olabilecekleri; ailelerin çocuklarının davranışlarını olumlu ve pozitif bir şekilde nasıl destekleyebilecekleri üzerine konuşuyoruz .

Neler Yapıyoruz? Köylerde yaşayan ailelere yönelik verdiğimiz eğitimler ile;

– Ailelerin olumsuz tutum ve davranışlarını değiştirmelerini destekliyoruz,

– Aile içi iletişimi güçlendiriyoruz,

– Ailelerin kendi kaynaklarını en iyi şekilde kullanmasını sağlıyoruz,

– Ailelere çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili konularda farkındalık kazandırarak aile- çocuk ilişkisini güçlendiriyoruz. 

Çocuğun iyi olma hali için okul öncesi dönemden başlayarak her yaşta ve gelişim evresinde aileleri tarafından sevgi ve destek görmelerini KODA olarak önemsiyoruz.