Köy Öğretmeninin Öğrenme Yolculuğu

Neden? 

Eğitimin niteliğini belirleyen en önemli faktörlerden biri donanımlı öğretmenlerdir. Köy öğretmenlerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi, eğitimin niteliğini artırmada hem etkili hem de sürdürülebilir bir çözüm sağlar. Köy öğretmenleri şehirlerdeki meslektaşlarıyla kıyaslandığında görece daha kısıtlı mesleki ve kişisel gelişim fırsatlarına erişebilmektedir. Öte yandan kent ile karşılaştırıldığında köy okulları, eğitim niteliğini artırmak için birçok fırsat sunar (ör. az sınıf mevcudu, okulların doğa içinde olması, okul-aile fiziksel yakınlığı). İlkokul öğretmenleri için bu fırsatlardan yararlanmak çok önemli olsa da ne yazık ki eğitim fakültelerinde köy okullarına dair yeterince eğitim verilememektedir. Hizmet içi eğitim imkanları da çoğunlukla kırsal odaklı değildir. Köy öğretmenlerinin özellikle kırsalda eğitime dair alanlarda uzmanlık eğitimi almaları, köy okullarında eğitimin niteliğini artması yoluyla eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. KODA olarak yukarıda bahsedilen ihtiyaçların giderilmesine yönelik sorumluluğumuzu, daha fazla öğretmene eğitim verebilecek farklı alanlarda uzman eğiticiler yetiştirmek olarak görüyoruz. 

Nasıl? 

Türkiye genelinde köy öğretmenliği deneyimi olan öğretmenlerden, seçilen alanlarda uzmanlığa sahip eğitmenler yetiştirmek amaçlanmaktadır.  Seçilen alanlar:

1) Pedagoji ve Öğrenme 

2) Müzik ve Hareket

Kırsalda nitelikli eğitimin gerçekleşebilmesi için bu değişime eşlik edecek köy öğretmenleri bir araya geldiği güçlü bir ağda yer alıyorlar ve kendi seçtikleri alanda uzmanlık kazanıyorlar. Bir yandan kendi uzmanlıklarını geliştirirlerken bir yandan da eğitmenlik yetkinliği kazanarak başka öğretmenlerle bilgi ve deneyimlerini paylaşıyorlar. Öğretmenlerimiz aynı zamanda geliştirdikleri örnek uygulamaları Türkiye genelinde yaygınlaştırarak başka öğretmenlere ilham oluyorlar.

Neler Yapıyoruz? 

​​Öğrenme yolculukları Bursa’da, 2021 yılı Ağustos ayında Orhaneli’nde 5 günlük  (30 saat) yüz yüze kamp ile başladı. 

Kamp süresince proje katılımcısı öğretmenler seçtikleri uzmanlık alanında:

  • Kırsalın koşullarına uygun eğitime dair teorik bilgiler ile desteklendi,
  • İyi örnek uygulamaları incelendi,
  • Konuk konuşmacıların dahil edilmesiyle kendi alanlarında uzman kurum ve kişilerle bir araya geldi,
  • Küçük ve büyük gruplara bölünerek çeşitli konularda tartışmalar yürüttü ve uygulamalar yaptı. 

Ardından;

9 ay boyunca çevrim içi buluşmalarda, proje katılımcısı öğretmenler seçtikleri alanlarına yönelik 2 haftada bir 2’şer saatlik çevrim içi oturumlara katılmaya başladı ve 10’ar kişilik gruplar halinde eğitmenleri ve meslektaşlarıyla bir araya geldi. Buluşmalarda hem eğitim alırken hem de o haftanın konusuyla ilgili deneyim paylaşımlarında bulundular.

Proje başından itibaren, eğitmenler haftanın konusu dahilinde çeşitli makaleleri ve örnek uygulamaları proje katılımcısı öğretmenler ile paylaşmaya devam ediyorlar.

Çevrim içi buluşmalarda, proje katılımcısı öğretmenler alanlarıyla kendi sınıflarında uygulamalar yapmakta ve kendi uygulamalarını değerlendirdikleri yazıları hem dijital ortamda hem de çevrim içi buluşmalarda alan gruplarıyla paylaşıyorlar.

Uygulama süresince eşleştirildikleri KODA eğitmenlerinden birebir mentorluk desteği alıyorlar.

2022 yılı yaz döneminde ise 20 proje katılımcısı öğretmenin her biri ulusal konferansta kendi oturumunu düzenleyecek. Her oturuma en az 10 köy ilkokulu öğretmeni katılacak. Proje katılımcısı öğretmenler bu oturumlarda hem uzmanlıklarını pekiştirecek hem de iyi örnek uygulamalarını, proje süresince edindikleri kazanımları ve deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşacaklar.