Köy Öğretmenleri El Ele

Neden?

Eğitimin niteliğini belirleyen en önemli faktörlerden biri donanımlı öğretmenlerdir. Köy öğretmenlerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi, eğitimin niteliğini artırmada hem etkili hem de sürdürülebilir bir çözüm sağlar. Köy öğretmenleri şehirlerdeki meslektaşlarıyla kıyaslandığında görece daha kısıtlı mesleki ve kişisel gelişim fırsatlarına erişebilmektedir. Öte yandan kent ile karşılaştırıldığında köy okulları, eğitim niteliğini artırmak için birçok fırsat sunar (ör. az sınıf mevcudu, okulların doğa içinde olması, okul-aile fiziksel yakınlığı). 

İlkokul öğretmenleri için bu fırsatlardan yararlanmak çok önemli olsa da ne yazık ki hem eğitim fakültelerinde köyde öğretmenliğe dair uygulamalı bir eğitim almadıkları için hem de kırsalın değişen koşulları ve ihtiyaçları sebebiyle çok daha fazla zorlanıyorlar. Özellikle yeni mezun köy öğretmenlerinin okula ve köy ortamına alışma sürecini kolaylaştırmak için deneyimli meslektaşları ile deneyim paylaşımı ve iş birliği yapması, köy okullarında eğitimin niteliğini artması yoluyla eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. KODA olarak bahsettiğimiz bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik sorumluluğumuzu, yeni mezun köy öğretmenlerine deneyimli öğretmenlere rehberlik desteği sağlamak olarak görüyoruz.

Nasıl?

Türkiye genelinde yeni atanan veya mesleğinin ilk 3 yılında olan köy öğretmenlerinin okula ve köy ortamına alışma sürecini kolaylaştırmak için deneyimli öğretmenler tarafından birebir mentorluk yoluyla kişisel ve mesleki bakımdan desteklenmelerini sağlıyoruz. Mesleğinde en az 8 yıl deneyimli olan öğretmenleri mentorluk eğitimleri ile rehber öğretmenler olarak yetiştiriyoruz. Ardından yeni mezun köy öğretmenleri ile mentor öğretmenleri eşleştiriyor ve yeni mezun köy öğretmenlerinin, bir yıl boyunca, atantığı köyde karşılaştığı sorunlar karşısında birebir desteklenmesini sağlıyoruz.

Neler Yapıyoruz?

Mentorluk Eğitimi: 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde 20 mentor öğretmen; ikinci dönemindeyse yeni 20 mentor öğretmen ile çevrim içi eğitimi kapsar. Mentor öğretmenler, “İhtiyaç Belirleme, İletişim ve Çatışma Yönetimi; Koçluk, Geri Bildirim ve Güçlü Sorular; Problem Çözme ve Karar Alma, Duygusal Dayanıklılık; Kriz ve Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi” gibi konulara dair teorik bilgi ve pratik uygulamalar yoluyla sürece hazırlanır.

Mentor-Menti Buluşmaları: 120 yeni mezun öğretmenin (menti) bir dönem boyunca birebir veya ikili gruplar halinde en az 4 buluşma kapsamında bir araya gelerek “akran öğrenmesi” sürecini deneyimlemelerini kapsar. Bu buluşmalar Covid-19 şartları gereği çevrim içi (veya telefon) ile gerçekleşebilir. İmkanlar elverdiği ölçüde isteyen mentor öğretmenler, yeni mezun öğretmenlerle yüz yüze buluşmalar ve okul ziyaretleri de gerçekleştirebilir.

Program Açılış ve Kapanış Buluşmaları: 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde 20 mentor öğretmen ve 40 yeni mezun öğretmen; ikinci dönemindeyse 40 mentor öğretmen ve 80 yeni mezun öğretmenin çevrim içi bir araya geldiği; hem öğretmenlerin birbirleriyle tanışma ve paylaşım olanağı yakaladığı hem de süreci çerçeveleyen buluşmaları içerir.

Mentor Öğretmenler için Eğitim ve Destek Buluşmaları: 40 mentor öğretmenin bir dönem boyunca en az 3 buluşma kapsamında KODA Ekibiyle bir araya geldiği eğitim ve destek buluşmalarını kapsar (ör. vaka çalışmaları, geri bildirim alma, ihtiyaçları duyma, deneyim paylaşma, eğitsel bir içerikle destekleme).

Mevcut mentor öğretmenlerimizin şimdiye kadar görev yaptıkları şehirler; Rize, Diyarbakır, İzmir, Şanlıurfa, Erzincan, Kars, Kırklareli, Bitlis, Van, Manisa, İstanbul, Sivas, Mardin, Bingöl, Hatay, Uşak, Muğla, Düzce, Tokat, Eskişehir, Balıkesir, Kahramanmaraş, Samsun, Isparta.

Mevcut yeni mezun öğretmenlerimizin görev yaptıkları şehirler; Şırnak, Van, Bingöl, Hatay, Mardin, Diyarbakır, Van, Ağrı, Batman, Bitlis, Gaziantep, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Muş.