Öğretmen Temel Eğitim Kampları

Neden?

Eğitimin niteliğini belirleyen en önemli faktörlerden biri donanımlı öğretmenlerdir. Köy öğretmenlerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi, eğitimin niteliğini artırmada hem etkili hem de sürdürülebilir bir çözümdür. Köy öğretmenleri şehirlerdeki meslektaşlarıyla kıyaslandığında görece daha kısıtlı mesleki ve kişisel gelişim fırsatlarına erişebilmektedir. Öte yandan kent ile karşılaştırıldığında köy okulları, eğitim niteliğini artırmak için birçok fırsat sunar (ör. az sınıf mevcudu, okulların doğa içinde olması, okul-aile fiziksel yakınlığı). İlkokul öğretmenleri için bu fırsatlardan yararlanmak çok önemli olsa da ne yazık ki eğitim fakültelerinde köy okullarına dair yeterince eğitim verilememektedir. Ayrıca köy ilkokullarında görev yapan öğretmenlerin hizmet içi eğitim imkanları kısıtlıdır ve çoğunlukla bu eğitimler kırsal odaklı değildir. Köy öğretmenlerinin kırsalda eğitime dair temel bilgi ve becerileri edinmesi, köy okullarında bütünsel eğitimin yaygınlaştırılması ve eğitimin niteliğinin artması yoluyla eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. KODA olarak bahsettiğimiz ihtiyaçların giderilmesine yönelik sorumluluğumuzu, “her köy öğretmeninin mutlaka sahip olması gerekir” dediğimiz içeriklerden oluşturduğumuz eği̇ti̇m kamplarını düzenlemek olarak görüyoruz.

Nasıl?

Türkiye genelinde okul öncesi ve ilkokulda görev yapan köy öğretmenlerinin, mesleki kapasitelerini ve pedagojik yeterliliklerini destekleyerek güçlendiriyoruz. Nihayetinde de bu öğretmenlerin sınıflarındaki öğrencilerin bütünsel eğitime ulaşmasını amaçlıyoruz. 

Neler Yapıyoruz?

Her yıl 2 adet yüz yüze kampı ilkokul ve okul öncesi öğretmenlerle ayrı ayrı gerçekleştiriyoruz. Düzenlediğimiz eği̇ti̇m kampları ile öğretmenlerin;

– Mesleki gelişim ve pedagojik yeterliliklerinin desteklenmesini,

– Kırsalda eğitimin koşullarına dair farkındalık kazanmalarını,

– Kırsalın koşullarına uygun iyi örnekler uygulamalarını öğrenmelerini ve bu uygulamaları pratiklerine dahil etmelerini,

– Meslektaşlarıyla buluşarak dayanışma ortamı oluşturulmasını sağlıyoruz.

Eğitim Kamplarının İçerikleri: Okul ve Aidiyet, Çocuk Gelişimi, Öğretimin Planlanması, İletişim Becerisi, Sınıf Yönetimi, Eğitimde Bütüncül Yaklaşım, Ölçme ve Değerlendirme, Doğada Öğrenme ve Dijital Materyal Üretimi, Öz Öğretmen, Hikaye Anlatımı, Okul-Aile-Köy İlişkileri: Zorluklar, Fırsatlar ve Çözümler, Özel Gereksinimli Öğrenciler.