EĞİTMEN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Köy Okulları Değişim Ağı (“KODA”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.  

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği Kişisel Verilerinizin Hangi Yöntemle Toplandığı ve Hukuki Sebebi
Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad Eğitmen seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, eğitmen adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi KODA Eğitmen Başvuru Formu üzerinden otomatik olarak toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
İletişim Bilgisi: E-Posta Adresi, Telefon Eğitmen seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, eğitmen adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi KODA Eğitmen Başvuru Formu üzerinden otomatik olarak toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Eğitim bilgisi: Mezuniyet Bilgisi, Okul, Bölüm Eğitmen seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, eğitmen adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi KODA Eğitmen Başvuru Formu üzerinden otomatik olarak toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.  
Meslek Bilgisi: Yapılan Meslek, Unvan   Eğitmen seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, eğitmen adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi KODA Eğitmen Başvuru Formu üzerinden otomatik olarak toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.  
Görsel ve işitsel bilgiler: Fotoğraf Eğitmen seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, eğitmen adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi  
Diğer Bilgiler: KODA eğitmeni olarak motivasyonunuz, eğitmenlik deneyiminiz, tarafınızca verilebilecek olan eğitim konusu, eğitim verilebilecek olan grup tercihi ve çevrim içi/yüz yüze eğitim tercihiniz, eğitim başlıklarını içerecek doküman veya özgeçmişiniz, iletmek istediğiniz konulara dair verdiğiniz bilgiler   Eğitmen seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, eğitmen adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi KODA Eğitmen Başvuru Formu üzerinden otomatik olarak toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.  

c) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:

Yurt içinde Yerleşik Üçüncü Taraf Aktarıma Konu Olabilecek Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri Aktarım Amacı
Yetkili kamu kurum ve kuruluşlar Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad İletişim Bilgisi: E-Posta adresi, Telefon Yasal düzenlemeler ve mevuzat gereği bilgi verilmesi
Fon sağlayıcılar-iş ortakları, tedarikçilere, sponsorlarımıza Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad İletişim Bilgisi: E-Posta adresi, Telefon Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
Yurt dışında Yerleşik Üçüncü Taraf Aktarıma Konu Olabilecek Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri Aktarım Amacı
Hizmet alınan form altyapısının (Google Forms) ve e-posta sunucularının yurt dışında olması nedeniyle Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad İletişim Bilgisi: E-Posta adresi Eğitim bilgisi:Mezuniyet Bilgisi, Okul, Bölüm Meslek Bilgisi: Yapılan Meslek, Unvan Diğer Bilgiler: KODA eğitmeni olarak motivasyonunuz, eğitmenlik deneyiminiz, tarafınızca verilebilecek olan eğitim konusu, eğitim verilebilecek olan grup tercihi ve çevrim içi/yüz yüze eğitim tercihiniz, eğitim başlıklarını içerecek doküman veya özgeçmişiniz, iletmek istediğiniz konulara dair verdiğiniz bilgiler Eğitmen Başvuru Formu’nun yer aldığı, hizmet alınan form altyapısının (Google Forms) ve e-posta sunucularımızın yurt dışında bulunması sebebiyle eğitmen seçme ve yerleştirme ile eğitmen adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla veriler yurt dışına aktarılmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre kullanmak için Murat Reis Mahallesi Gazi Caddesi No:79 34664 Bağlarbaşı/Üsküdar/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilir veya kvkk@kodegisim.org e-posta adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.