GÖNÜLLÜ AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Köy Okulları Değişim Ağı (“KODA”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.  

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği Kişisel Verilerinizin Hangi Yöntemle Toplandığı ve Hukuki Sebebi
Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad Gönüllü seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, gönüllü adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, KODA Rüzgar Gülü Aylık Bülteni’ne kayıt olmak istemeniz durumunda tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi KODA Gönüllü Başvuru Formu üzerinden otomatik olarak toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. KODA Rüzgar Gülü Aylık Bülteni’ne kayıt olmak istemeniz durumunda ad ve soyad bilgileriniz tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “açık rıza” hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir.  
İletişim Bilgisi: E-Posta Adresi, Telefon Gönüllü seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, gönüllü adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, KODA Rüzgar Gülü Aylık Bülteni’ne kayıt olmak istemeniz durumunda tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi KODA Gönüllü Başvuru Formu üzerinden otomatik olarak toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. KODA Rüzgar Gülü Aylık Bülteni’ne kayıt olmak istemeniz durumunda e-posta adresiniz ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “açık rıza” hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir.
Lokasyon Bilgisi: Yaşanılan Şehir, Yaşanılan İlçe Gönüllü seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, gönüllü adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi KODA Gönüllü Başvuru Formu üzerinden otomatik olarak toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Gönüllülük Bilgisi: Gönüllü Olarak Çalışılmak İstenen Alan, Gönüllülük Geçmişi, Gönüllü Olarak Çalışma Tercihleri, Neden Gönüllü Olmak İstendiği Gönüllü seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, gönüllü adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi KODA Gönüllü Başvuru Formu üzerinden otomatik olarak toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Diğer Bilgiler: KODA’dan nereden haberiniz olduğu, tarafımıza iletmiş olduğunuz formun içerisindeki “Bize biraz kendinden bahsetmek ister misin?” ve “Formda yer bulmadığın ya da KODA’ya iletmek istediğin bir notun var mı?” sorusuna cevabınızda yer alabilecek bize sağladığınız diğer bilgiler Gönüllü seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, gönüllü adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi KODA Gönüllü Başvuru Formu üzerinden otomatik olarak toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

c) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:

Yurt içinde Yerleşik Üçüncü Taraf Aktarıma Konu Olabilecek Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri Aktarım Amacı
Yetkili kamu kurum ve kuruluşlar Kimlik Bilgisi: Ad, Soyadİletişim Bilgisi: E-Posta adresi, Telefon Yasal düzenlemeler ve mevuzat gereği bilgi verilmesi 
Fon sağlayıcılar-iş ortakları, tedarikçilere, sponsorlarımıza Kimlik Bilgisi: Ad, Soyadİletişim Bilgisi: E-Posta adresi, Telefon Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
Yurt dışında Yerleşik Üçüncü Taraf  Aktarıma Konu Olabilecek Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri Aktarım Amacı
Hizmet alınan form altyapısının (Google Forms) ve e-posta sunucularının yurt dışında olması nedeniyle Kimlik Bilgisi: Ad, Soyadİletişim Bilgisi: E-Posta adresiLokasyon Bilgisi: Yaşanılan Şehir, Yaşanılan İlçeGönüllülük Bilgisi: Gönüllü Olarak Çalışılmak İstenen Alan, Gönüllülük Geçmişi, Gönüllü Olarak Çalışma Tercihleri, Neden Gönüllü Olmak İstendiğiDiğer Bilgiler: KODA’dan nereden haberiniz olduğu, tarafımıza iletmiş olduğunuz formun içerisindeki “Bize biraz kendinden bahsetmek ister misin?” ve “Formda yer bulmadığın ya da KODA’ya iletmek istediğin bir notun var mı?” sorusuna cevabınızda yer alabilecek bize sağladığınız diğer bilgiler Gönüllü Başvuru Formu’nun yer aldığı, hizmet alınan form altyapısının (Google Forms) ve e-posta sunucularımızın yurt dışında bulunması sebebiyle gönüllü seçme ve yerleştirme ile gönüllü adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla veriler yurt dışına aktarılmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre kullanmak için Murat Reis Mahallesi Gazi Caddesi No:79 34664 Bağlarbaşı/Üsküdar/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilir veya kvkk@kodegisim.org e-posta adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.