KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi  işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz. 

a) Veri Sorumlusu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri  sorumlusu olarak Köy Okulları ve Değişim Ağı Derneği (“Dernek”) tarafından aşağıda  açıklanan kapsamda işlenecektir.  

b) Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşleneceği 

Siz değerli katılımcılarımıza ait kişisel verileriniz, Derneğimiz tarafından düzenlenen sosyal  sorumluluk projeleri ve etkinlikleri kapsamında sosyal medya üzerinden Dernek sosyal  sorumluluğun yürütülmesi, Derneğin ve ilgili Projelerinin tanıtımının yapılması, reklam  faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, şirket içi iletişim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amaçlarıyla  sınırlı ve bağlantılı olarak Dernek tarafından işlenmektedir. 

c) Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntem ve Hukuki Sebeplere Dayanarak İşliyoruz? Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesi uyarınca Dernek tarafından siz değerli  katılımcılarımızdan alaınacak açık rızaya dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak  işlenmektedir.  

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri 

Farkındalık projesinin sürdürülebilmesi kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde  edilecektir; 

• Kimlik Bilgileri: Ad soyad  

• İletişim: Telefon numarası, il/ilçe/köy adı  

• Diğer: Bakım veren kim? (anne, baba, dede, anneanne vs.) 

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (c) maddesinde belirtilen  amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak;  Derneğimize ait sosyal medya hesaplarına, Dernek Yönetim Kurulu, Dernek Üyeleri, Dernek  çalışanları, Dernek gönüllüleri, Dernek öğretmenleri, Dernek eğitmenleri, Dernek öğretmen  adayları, fon sağlayıcılar-iş ortakları, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, tedarikçiler,  sponsorlarımıza ve KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. KVKK’nın 9. Maddesinde belirtilen kişisel verilerin veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak Dernek çalışmaları bulut sistemi olarak Google Drive ve Gmail kullanılarak yürütüldüğünden kişisel verileriniz yurt dışına aktarılabilecektir.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme 

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri  Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Derneğimizin Murat Reis  Mahallesi Gazi Caddesi No:79 34664 Bağlarbaşı/Üsküdar/İstanbul adresine yazılı olarak  iletebilirsiniz veya kvkk@kodegisim.org e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.