KODA Gönüllü Başvuru Formu (2022)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (“Dernek”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir. 

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Sizlerden KODA Gönüllü Başvuru Formu(2022) kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; gönüllü seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, gönüllü adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Derneğimiz tarafından işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

KODA Gönüllü Başvuru Formu(2022) kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

  • Kimlik Bilgisi: İsim-Soyisim, Yaşadığın il/ilçe
  • İletişim Bilgisi: E-Posta, Telefon Numarası
  • Gönüllülük Bilgisi: Gönüllü olarak Çalışılmak İstenen Alan, Gönüllülük Geçmişi, Gönüllü Olarak Çalışma Tercihleri
  • Diğer Bilgiler: KODA ile ilişkilenme biçimi, Tarafımıza iletmiş olduğunuz mesajın içeriğinde yer alabilecek diğer bilgiler

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (c) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; Dernek Yönetim Kurulu, Dernek Üyeleri, Dernek çalışanları, Dernek gönüllüleri, Dernek öğretmenleri, Dernek eğitmenleri, Dernek öğretmen adayları, fon sağlayıcılar-iş ortakları, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, tedarikçilere, sponsorlarımıza ve KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Derneğimizin Murat Reis Mahallesi Gazi Caddesi No:79 34664 Bağlarbaşı/Üsküdar/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya KODA Gönüllü Başvuru Formu(2022)’de belirttiğiniz elektronik posta adresi üzerinden kvkk@kodegisim.org e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.