KODA Rüzgar Gülü Aydınlatma Metni

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Köy Okulları Değişim Ağı (“KODA”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.  

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Kişisel Verilerinizin Hangi Yöntemle Toplandığı ve Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad

Pazarlama faaliyetleri kapsamında iletişimin yürütülmesi, pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, güncel haberler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi, reklam / kampanya / promosyon çalışmalarının yürütülmesi, etkinlik davetlerimizin iletilmesi,tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi

 

Rüzgar  Gülü Bülteni alanından otomatik yollarla toplanmakta ve KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “açık rıza” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgisi: E-Posta Adresi

Pazarlama faaliyetleri kapsamında iletişimin yürütülmesi, pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, güncel haberler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi, reklam / kampanya / promosyon çalışmalarının yürütülmesi, etkinlik davetlerimizin iletilmesi,tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi

Rüzgar  Gülü Bülteni alanından otomatik yollarla toplanmakta ve KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “açık rıza” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

c) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:

Yurt içinde Yerleşik Üçüncü Taraf

Aktarıma Konu Olabilecek Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Aktarım Amacı

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlar

Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad

İletişim Bilgisi: E-Posta adresi

Yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği bilgi verilmesi

Birlikte çalıştığımız ajans, ileti gönderimini sağlayan aracı hizmet sağlayıcılar ve iş ortaklarına

Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad

İletişim Bilgisi: E-Posta adresi

Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilebilmesi

Yurt dışında Yerleşik Üçüncü Taraf

Aktarıma Konu Olabilecek Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Aktarım Amacı

İnternet sunucu hizmet sağlayıcı ve e-posta hizmet sağlayıcı

Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad

İletişim Bilgisi: E-Posta adresi

İnternet sitesi sunucularımızın ve e-posta altyapısının yurt dışında olması nedeniyle b maddesinde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla süreç içerisinde aktarılmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre kullanmak için Murat Reis Mahallesi Gazi Caddesi No:79 34664 Bağlarbaşı/Üsküdar/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilir veya kvkk@kodegisim.org e-posta adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

Elektronik ticari ileti gönderimi kapsamında vermiş olduğunuz onayınızı her zaman kvkk@kodegisim.org adresine e-posta göndererek geri alabilirsiniz.

KODA Rüzgar Gülü Yurtdışına Aktarım Açık Rıza Metni

Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (‘‘KODA’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilgime sunulan Rüzgar Gülü Aydınlatma Metni sınırları çerçevesinde; Rüzgar Gülü Aylık Bülteni’ne kaydolmam kapsamında elde edilen şahsıma ait kişisel verilerimin, yurt dışında yerleşik internet sitesi sunucularının ve e-posta altyapısının yurt dışında olması nedeniyle yurt dışına aktarılmasına açık rıza verdiğimi beyan ederim. 

Açık rızanızı vermemeniz durumunda her zaman 0216 343 73 43 numaralı telefon üzerinden ve kodegirisim.org internet sitesi üzerinden güncel gelişmeleri takip edebilir ve KODA hakkında bilgi edinebilirsiniz.