KÖY OKULLARI DEĞİŞİM AĞI DERNEĞİ (KODA) 4.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2023 Pazar günü saat 13:00 ‘de ANAMED -Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, Koç Pera, Kat 5 İstiklal Caddesi No: 181 Merkez Han 34433 Beyoğlu İstanbul, Türkiye adresinde, aşağıdaki gündemle gerçekleşecektir.

Birinci toplantıda yeter çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 18 Haziran 2023 Pazar günü saat 13:00 ’de aynı adres ve aynı gündemle gerçekleşecektir.

Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama,

2. İstiklal Marşı ve saygı duruşu,

3. Divan heyetinin teşkili ve imza yetkisinin verilmesi,

4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve mali tablonun okunması ve görüşülmesi,

5. Denetleme raporunun okunması ve görüşülmesi,

6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası,

7. Gelecek dönem bütçesinin okunması ve görüşülmesi,

8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerin seçilmesi,

9. Dilek ve temenniler,

10. Kapanış.