KODA OKUL ÖNCESİ PROGRAMI ÇALIŞTAYI BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (“Dernek”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir. 

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Sizlerden KODA Okul Öncesi Programı Çalıştayı Başvuru Formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; katılımcı seçme ve buluşma organizasyonu süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Derneğimiz tarafından işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

KODA Okul Öncesi Programı Çalıştayı Başvuru Formu kapsamında tarafınızdan

aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

● Kimlik Bilgisi: İsim-Soyisim, TC Kimlik No, Doğum Tarihi

● İletişim Bilgisi: E-Posta, Telefon Numarası

● Lokasyon Bilgisi: Yaşanılan Şehir, Görev Yapılan Şehir, Görev Yapılan İlçe

● Görsel Kayıtlar: Video Kayıtları, Fotoğraf Kayıtları

● Diğer Bilgiler: KODA’da Daha Önce Katıldığınız Etkinliklerin Bilgisi, Belirtilen

Tarihlerdeki Uygunluk Durumu, WhatsApp Profilinizde Paylaşmış olduğunuz bilgiler, Tarafımıza iletmiş olduğunuz mesajın içeriğinde yer alabilecek bilgiler

● Tarafımıza iletmiş olduğunuz mesajın içeriğinde yer alabilecek diğer bilgiler

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (c) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; Dernek Yönetim Kurulu, Dernek Üyeleri, Dernek çalışanları, Dernek gönüllüleri, Dernek öğretmenleri, Dernek eğitmenleri, Dernek öğretmen adayları, fon sağlayıcılar-iş ortakları, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, tedarikçilere, sponsorlarımıza ve KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Derneğimizin Murat Reis

Mahallesi Gazi Caddesi No:79 34664 Bağlarbaşı/Üsküdar/İstanbul adresine yazılı olarak

iletebilirsiniz veya KODA Öğretmen Toplulukları Bölgesel Buluşma Başvuru Formu’nda

belirttiğiniz elektronik posta adresi üzerinden kvkk@kodegisim.org e-posta adresine e-

mail yoluyla iletebilirsiniz.