Faaliyetlerimiz

Öğretmen Toplulukları
Köye İlk Adım
Aile Çalışmaları Programı
Okul Sonrası Çalışmaları Programı
Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Köy Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Programı
COVID-19 Bilgi İletişim Ağı Projesi